Letisko Bratislava začína merať spokojnosť cestujúcich

0

Začiatkom decembra pribudla na Letisku Bratislava novinka v podobe terminálov na meranie spokojnosti cestujúcich. V priestoroch letiska môžete naraziť na 6 prístrojov. Pomocou emotikonov (smajlíkov), zobrazených na obrazovke terminálov môžu prilietajúci alebo odlietajúci cestujúci ohodnotiť služby letiska a pomôcť tak vyhodnocovať a zlepšovať ich kvalitu.

Cestujúci môžu ohodnotiť spokojnosť alebo nespokojnosť v oblasti čistoty toaliet, prehľadnosti orientácie na letisku a taktiež s celkovým dojmom z bratislavského letiska. Zariadenia sú nainštalovaná na dámskych a pánskych toaletách v odletovej a príletovej hale, pri informačnom pulte v hlavnej hale a v odletových priestoroch do krajín mimo Schengenského priestoru. Údaje dokáže systém vyhodnotiť na hodinovej, týždennej alebo mesačnej báze. Vďaka novému systému budú môcť pracovníci letiska na základe spätnej väzby operatívne zabezpečiť rýchlu nápravu.
Túto aktivitu hodnotíme veľmi pozitívne, keďže môže napomôcť zlepšiť kvalitu služieb na našom najväčšom slovenskom letisku. Spätná väzba pomôže potvrdiť alebo vyvrátiť domnienky vedenia letiska a nasmerovať kroky k zlepšenia tým správnym smerom.

Zdroj: BTS.aero

Zdieľať

Pridajte komentár: