Právne informácie

Práva a povinnosti prevádzkovateľa

Spoločnosť Pietro Media, s.r.o, ďalej len prevádzkovateľ, nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť a platnosť uvedených cien a ponúk. Uvedené ceny letov sú len informatívne, boli platné v momente pridania na stránku www.lietanie.eu a môžu sa kedykoľvek bez upozornenia prevádzkovateľa zmeniť. Pre aktuálne platné ceny je potrebné navštíviť stránku konkrétnej leteckej spoločnosti, ktorá prevádzkuje daný let.

Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na serveri.

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb na serveri na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť server, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

Práva a povinnosti používateľa

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb . Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

Používateľ je pri využívaní služieb na serveri povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto pravidlách, môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o užívateľoch (vrátane súkromných údajov používateľa) oprávneným orgánom.

Akékoľvek šírenie obsahovej alebo vizuálnej časti portálu www.lietanie.eu na komerčné použitie na webových stránkach tretích strán a médií je bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa zakázané. Výnimku tvorí zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach s uvedením spätného odkazu na stránku www.lietanie.eu.

Šírenie obsahovej alebo vizuálnej časti portálu www.lietanie.eu na nekomerčné použitie (súkromné potreby) je možné bez súhlasu prevádzkovateľa s uvedením spätného odkazu na stránku www.lietanie.eu.

Používanie Cookies tretích strán

Webové stránky www.lietanie.eu využívajú službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc., ktorá využíva informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o aktivite návštevníka stránky. Ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov spoločnosťou Google Inc., Vašich právach a o ochrane súkromia nájdete v ustanoveniach o ochrane dát na webových stránkach spoločnosti Google Inc.

Na webových stránkach www.lietanie.eu používame taktiež pluginy sociálnej siete facebook.com, ktorú prevádzkuje  spoločnosť Facebook Inc., Ak si otvoríte stránku www.lietanie.sk s integrovaným „social pluginom“ spoločnosti Facebook, bude nadviazané spojenie so servermi siete Facebook a odošle sa informácia o tom, aké webové stránky www.leitanie.eu ste navštívili.  Ak ste súčasne prihlásený k svojmu účtu ako člen siete Facebook, tieto informácie budú priradené k Vášmu osobnému účtu v sieti Faceobook. Ak  využijete funkciu pluginu (napríklad Like, zdieľanie stránky) tieto informácie sa priradia k Vášmu osobnému účtu v sieti Facebook. Ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov spoločnosťou Facebook, Vašich právach a o ochrane súkromia nájdete v ustanoveniach o ochrane dát na webových stránkach spoločnosti Facebook.

Pre potreby zobrazovania reklám využíva stránka www.lietanie.eu reklamné systém AdSense, AdWords, Etarget, Booking.com.

Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť.