Medzinárodná hláskovacia abeceda v letectve

0

Hláskovacia abeceda sa v letectve používa na predchádzanie nedorozumení v kritických situáciách. Keďže letecká doprava spája celý svet, pre jazykovú bariéru vznikajú situácie, kedy si piloti a letoví dispečeri pri vzájomnej komunikácii nemusia správne rozumieť.

Z tohto dôvodu vznikla medzinárodná hláskovacia abeceda, tiež známa aj ako Fonetická abeceda NATO. Je využívaná ako oficiálna rádiotelefónna hláskovacia abeceda ICAO (International Civil Aviation Organization).

26 písmenám anglickej abecedy je v abecednom poradí priradených 26 kódových slov hláskovacej abecedy. Týmto spôsobom je zabezpečená lepšia výslovnosť a zrozumiteľnosť rôznych kombinácií slabík.

Písmeno Kódové slovo
Anglická výslovnosť Slovenská výslovnosť
A Alfa AL FAH alfa
B Bravo BRAH VOH bravo
C Charlie CHAR LEE  alebo SHAR LEE čárlí
D Delta DELL TAH delta
E Echo ECK OH echo
F Foxtrot FOKS TROT foxtrot
G Golf GOLF golf
H Hotel HOH TEL hotel
I India IN DEE AH india
J Juliett JEW LEE ETT džuliet
K Kilo KEY LOH kilo
L Lima LEE MAH lima
M Mike MIKE májk
N November NO VEM BER novembr
O Oscar OSS CAH oskar
P Papa PAH PAAH papa
Q Quebec KEH BECK kébek
R Romeo ROW ME OH rómeo
S Sierra SEE AIR RAH siera
T Tango TANG GO tango
U Uniform YOU NEE FORM alebo OO NEE FORM júniform
V Victor VIK TAH viktor
W Whiskey WISS KEY wiski
X Xray ECKS RAY eksrej
Y Yankee YANG KEY jenkí
Z Zulu ZOO LOO zulu

 

V nasledujúcom videu si môžete vypočuť výslovnosť hláskovacej abecedy:

Zdroj: www.wikipedia.com
Zdroj titulná foto: back to school / Flickr / CC

Zdieľať

Pridajte komentár: